Strona główna
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

3DZoomMenu

 
Ogólnopolska manifestacja pracowników oświaty ZNP - 18 kwietnia

znpmanifa

UWAGA :
Zbiórka uczestników manifestacji przy COS Torwar od godz. 10.00.
Start manifestacji o godz. 11.00 z ronda im. Stanisława Sedlaczka (Rozbrat, Łazienkowska, Myśliwiecka).
Następnie w godz. ok. 11:00 – 14.00 przemarsz uczestników trasą:
Łazienkowska – Myśliwiecka – Górnośląska – Piękna – al. Ujazdowskie – al. Szucha MEN – Bagatela – al. Ujazdowskie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

alt

Pracownicy oświaty będą pikietować przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Natomiast przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów spotkają się na wspólnej manifestacji z innymi branżami zrzeszonymi w OPZZ.

UWAGA:

W sobotę, 18 kwietnia siedziba ZNP przy ul. Smulikowskiego 6/8 w Warszawie będzie otwarta dla przyjeżdżających z całego kraju uczestników manifestacji już od godz. 5.00.

1. Prezes ZNP zaprasza na manifestację – film

2. Manifestacja 18 kwietnia - konferencja prasowa

3. Dlaczego warto przyjść na manifestację

4. Przyłączcie się do nas …

5. Odświeżmy pamięć minister edukacji

6. „ Rzeczpospolita „ prostuje nieprawdziwe informacje

 

 "Pismo do ministra edukacji w sprawie złożenia petycji podczas manifestacji"

 1. Ulotka ZG ZNP 

 2. Ulotka ZOP ZNP 

 3. PLAKAT 1 ZOP ZNP

 4. PLAKAT 2 ZG ZNP 

 5. PLAKAT 3 ZOP ZNP

Uchwała Nr  1 /2015 Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjne

 

 
NASZA TABLICA

a6fd11e05b1780e8d4d748e951ed24b1

W najnowszym numerze GN prezentujemy pierwszy numer wkładki przygotowanej przez ZNP – „Nasza tablica”. Wystarczy ją wyjąć i wywiesić na tablicy związkowej w placówce!

Wkładka „Nasza tablica” będzie wydawana cyklicznie: raz w miesiącu.

– Dzięki niej zapewnimy szybki i skuteczny przepływ informacji wewnątrz Związku, dotrzemy z informacją o działaniach ZNP do szerokiego grona pracowników, w tym także do osób niezrzeszonych i rodziców – mówi Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Jak dodaje wiceprezes ZG ZNP Grzegorz Gruchlik, jest to także sposób na „ożywienie” związkowych tablic, które teraz wszędzie będą wyglądać podobnie i będą zawierać ten sam przekaz. - Zapewniamy ten sam standard informacji i taki sam dostęp do niej, niezależnie od tego, czy ogniwo ZNP jest małe, czy duże – dodaje Grzegorz Gruchlik. Jego zdaniem, informacje na tablicy będą umożliwiały szybką reakcję na bieżące wydarzenia takie, jak organizowana przez Związek manifestacja pracowników oświaty w Warszawie 18 kwietnia (jej poświęcony jest pierwszy numer wkładki „Nasza tablica”).

 
INFORMACJA NR 108 z dnia 10 kwietnia 2015r.

znplogo rpologo menW nawiązaniu do INFORMACJI Nr 106 z dnia 27 marca br. / www.pomorskie.znp.edu.pl / informuję: z inicjatywy ZNP Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra edukacji narodowej w sprawie niekonstytucyjności ustawy o systemie oświaty / art. 5 ust. 5g, art. 5 ust. 5h pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 17 ust. 4 i art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z art. 32 ust. 1 i art. 70 ust. 3 zd. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej /. Proszę o pilne zapoznanie się z materiałem , który między innymi dotyczy Szkoły Podstawowej w Gdańsku-Kokoszkach . ZOP ZNP ma nadzieję, że minister edukacji narodowej nie tylko zajmie stanowisko w sprawach wskazanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, ale również w ramach swoich uprawnień dokona zmian w zapisach ustawy o systemie oświaty , które wyeliminują działania samorządów terytorialnych zmierzających do: częściowego lub całkowitego zastąpienia samorządowych publicznych szkół placówkami publicznymi prowadzonymi przez podmioty prywatne / osoby fizyczne i prawne /, które zagrażają realizacji konstytucyjnych praw i wolności obywateli; powszechnego i równego dostępu do nauki a przedszkola i szkoły prowadzone przez inne podmioty będą służyły tylko uzupełnianiu sieci i oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli publicznych.

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie niekonstytucyjności ustawy o systemie oświaty

Wystąpienie RPO do MEN / 17.03.2015

Pismo RPO do ZNP /17.03.2015

Spotkanie prezesa ZNP z zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich / 10 marca 2015 r./

 
INFORMACJA NR 107 z dnia 27 marca 2015r.

znp pom

W dniu 24 marca br. w gmachu ZG ZNP odbyło się spotkanie nauczycieli wychowania przedszkolnego. W wyniku dyskusji nauczyciele wychowania przedszkolnego / w tym okręgu pomorskiego / zaproponowali, aby w celu zapewnienia nauczycielom odpowiednich środków finansowych na uzupełnienie kwalifikacji wystąpić do :

- Ministra Finansów i Ministra Edukacji Narodowej o przywrócenie realizacji zapisu ustawowego o obligatoryjnym zapewnieniu w organach prowadzących środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

oraz w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu realizacji językowego komponentu podstawy programowej wychowania przedszkolnego wystąpić do:

- Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o pilne przygotowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli przedszkola dotyczących realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz zmianę w przepisach prawa oświatowego gwarantującą realizację komponentu językowego podstawy programowej wychowania przedszkolnego równolegle przez nauczyciela językowca z obligatoryjnym udziałem nauczyciela wychowania przedszkolnego będącego opiekunem danej grupy przedszkolnej.

 
INFORMACJA NR 106 z dnia 27 marca 2015r.

znp pomPani redaktor Ewelina Oleksy  w artykule  "Szkoła zgodna z prawem" - Dziennik Bałtycki z dnia 27 marca 2015r. poinformowała , że Prokuratura Okręgowa w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie Pozytywnej Szkoły Podstawowej w Kokoszkach. 

ZNP - okręg pomorski informuje, że decyzja o umorzeniu postępowania karnego ws. Pozytywnej Szkoły Podstawowej w Gdańsku - Kokoszkach nie oznacza, że szkoła powstała i funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa. Postępowanie karne toczone było bowiem jedynie w zakresie podejrzenia popełnienia czynu zabronionego. Fakt jego prowadzenia oznacza, że podejrzenie to było uzasadnione.
Okoliczność, że nie doszło do popełnienia przestępstwa nie oznacza jednak, że akty tworzące szkołę były wydane zgodnie z prawem. W tej materii wciąż w toku jest postępowanie zainicjowane przez ZNP. Związek zwrócił się bowiem w trybie sygnalizacji do Rzecznika Praw Obywatelskich celem wszczęcia postępowania cywilnego lub uzyskania orzeczenia sądowo administracyjnego w przedmiocie ustalenia nieważności / stwierdzenia nieważności ww. aktów powołujących do życia placówkę w Kokoszkach . Skierowanie wniosku do Rzecznika było konieczne z uwagi na posiadaną przez niego legitymację do wszczęcia i prowadzenia przedmiotowych postępowań. Do chwili obecnej Rzecznik Praw Obywatelskich 
nie wydał jeszcze decyzji.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 45
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Imieniny

Dziś: Alicji Boguslawy Jutro : Adolfa Tymona

Ile osób jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości