Strona główna
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

3DZoomMenu

 
INFORMACJA NR 104 z dnia 17 marca 2015r.

znpmaniRozpoczyna się ogólnopolski protest! 

 1. Ulotka ZG ZNP 

 2. Ulotka ZOP ZNP 

 3. PLAKAT 1 ZOP ZNP

 4. PLAKAT 2 ZG ZNP 

                                                                                5. PLAKAT 3 ZG ZNP

                                                                                6. Instrukcja - manifestacja 18 kwietnia 2015r. 

                                                                                7. Uwaga nauczyciele 

Uchwała Nr  1 /2015 Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej

17 marca br. Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej pracowników oświaty i zorganizowaniu manifestacji w Warszawie w sobotę, 18 kwietnia br./ sobota /.

Dość lekceważenia , ignorowania nauczycieli !

- zerwania rozmów przez ministra edukacji ze stroną związkową reprezentującą środowisko oświaty / utrata legitymacji do prowadzenia dialogu społecznego /

ZNP żąda :

- 10% wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2016 r. / od 2012r. zamrożenie kwoty bazowej i brak wzrostu wynagrodzeń /
- powrotu do systemowego rozwiązania regulacji wynagrodzeń nauczycieli od stycznia kolejnego roku, a nie od września (zgodnie z zasadą podwyższania wynagrodzeń w sposób określony w art. 30 ust. 11 Karty Nauczyciela);
- zwiększenia udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli
- uporządkowania prawa oświatowego i rozpoczęcia prac nad nową ustawą o systemie oświaty,
- przeciwdziałania patologicznym sytuacjom związanym z przekazywaniem szkół samorządowych innym podmiotom
- upowszechnienia wychowania przedszkolnego
- rozmów o kształceniu zawodowym nauczycieli i zmianie obecnego systemu tak, aby studia lepiej przygotowywały do wykonywania zawodu

Nie ma zgody ZNP na :

- likwidację Karty Nauczyciela (wyrok Trybunału Konstytucyjnego : „ Karta Nauczyciela jest instrumentem prawnym służącym zapewnieniu bezpłatnej oświaty o odpowiedniej jakości i na możliwie równym poziomie „)
- brak odpowiedzialności państwa i aprobatę resortu edukacji dla łamania prawa konstytucyjnego i prawa oświatowego przez samorządy w procedurach likwidacji publicznych szkół i placówek oświatowych , przekształcaniu i przekazywaniu oświaty publicznej , prywatyzacji oświaty, dyskryminacji w zatrudnianiu pracowników
- wyzbywania się odpowiedzialności państwa za poziom realizacji zadań oświatowych / ograniczenie roli nadzoru pedagogicznego / oraz realizacji zadania własnego – prowadzenia oświaty publicznej przez samorządy
- zmianę przepisów prawa bez ustawowego upoważnienia / „ dostosowanie „ prawa oświatowego do potrzeb oświaty niepublicznej – urynkowienie i komercjalizacja edukacji / biznes oświatowy /

Plan działania okręgu pomorskiego ZNP do 18 kwietnia br :

- zapoznanie dyrektorów szkół i placówek oraz organów prowadzących z treścią Uchwały Zarządu Głównego ZNP z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej
- od 19 marca br. przeprowadzanie kampanii informacyjnej w ogniwach organizacyjnych
- oflagowanie, oplakatowanie szkół i placówek oświatowych – do odwołania / dostarczonych przez ZG ZNP i ZOP ZNP /
- odprawa prezesów oddziałów ZNP okręgu pomorskiego - 23 marca 2015r.
- koordynatorami wyjazdu są : prezesi oddziałów z siedzibami w powiatach / minimum jeden autokar na powiat /. Wynajem autokaru pokrywa ZG ZNP .
- ze względów organizacyjnych / kontakt + ubezpieczenie uczestników / proszę o przygotowanie LISTY UCZESTNIKÓW MANIFESTACJI 18 kwietnia 2015r. wg. wzoru

LP

Nazwisko i imię

PESEL

Miejsce zamieszkania

Tel. komórkowy.

         
 
INFORMACJA NR 103 z dnia 17 marca 2015r.

znp pomRok 2015 jest rokiem obchodów 110 rocznicy powstania ZNP. Z tej okazji Zarząd Okręgu Pomorskiego ZNP przygotował KALENDARZ IMPREZ towarzyszący temu historycznemu wydarzeniu. Chcielibyśmy zapisać kolejne karty historii … m.in.: integrując środowisko pracowników oświaty w formach aktywności rekreacyjno-sportowej. Zapraszamy wszystkich członków ZNP okręgu pomorskiego na :

I POMORSKI ZLOT ZNP PRACOWNIKÓW OŚWIATY - 30 maja Centralny Ośrodek Młodzieżowy w GARCZYNIE

Załącznik nr 1: ZAPROSZENIE

Załącznik nr 2: PROGRAM ZLOTU

Załącznik nr 3: INFORMACJA Turystyczny Rajd Motocyklowy

Załącznik nr 4: MAPKA dojazdu do Garczyna

XIV POMORSKI ZLOT SENIORÓW ZNP9 czerwca 2015r. Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych w LĘBORKU

Załącznik nr 1: ZAPROSZENIE

Załącznik nr 2: PROGRAM ZLOTU

Załącznik nr 3: PRZEWODNIK po okolicach powiatu lęborskiego i Lęborku

Serdecznie zapraszamy !!!!sloneczko

 
INFORMACJA NR 102 z dnia 13 marca 2015r.

zakowski„Jeśli Państwo chcecie wiedzieć, co rząd planuje na tygodnie bezpośrednio poprzedzające wybory parlamentarne, to chyba już mam odpowiedź. Otóż rząd,  a konkretnie minister Kluzik-Rostkowska, na wrzesień i październik planuje wielki i społecznie dotkliwy strajk,  a konkretnie strajk nauczycieli. Przygotowania już się rozpoczęły. Bo nauczyciele to ludzie  z natury spokojni, umiarkowani i odpowiedzialni, więc niełatwo ich wkurzyć i skłonić do strajkowania. Marudzą, skarżą się i dąsają, ale nie palą opon, nie rzucają w policjantów płytami chodnikowymi   i bardzo niechętnie zostawiają dzieci bez opieki. Trzeba się naprawdę dobrze na wytężać, żeby poruszyć ociężałe ciało pedagogiczne na tyle, by się wściekło i zastrajkowało. „  

Na blogu Jacka Żakowskiego czytamy :  

„ Wprowadziliśmy elementy motywacyjne (...). Każdy organ prowadzący, dyrektor dysponuje pulą pieniędzy, popularnie mówimy o tzw. czternastej pensji. To są pieniądze dedykowane do tego, żeby dyrektor mógł wynagrodzić dobrych nauczycieli. To jest instrument do tego, by wynagrodzić dobrego nauczyciela. Nauczycielowi, który nie jest wybitny, takich pieniędzy się już nie daje - powiedziała wiceminister Augustyn. Dodała, że jest to ważny element motywujący „.

To rażący przykład nieznajomości podstawowych zapisów prawa oświatowego przez resort edukacji !

 
INFORMACJA Nr 101 z dnia 11 marca 2015r.

znp40

11 marca br. w siedzibie Zarządu Głównego ZNP odbyła się Debata o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych. Organizatorem debaty był Związek Nauczycielstwa Polskiego i Polski Związek Logopedów. Honorowy patronat objął Rzecznik Praw Dziecka .

Wiceminister edukacji poruszał problemy : autonomii szkoły i nauczycieli, bronił prawa oświatowego / godzin karcianych, dodatkowych kwalifikacji nauczycieli świetlicy, aktów wykonawczych o pomocy psychologicznej / , które zdaniem uczestników konferencji wprowadziły chaos w systemie edukacji. Minister ubolewał nad : zbyt ograniczoną rolą ministerstwa edukacji , brakiem czuwania strony społecznej nad jakością kształcenia nauczycieli, opieszałością JST w wykorzystywaniu rezerw celowych , niezgodnego wykorzystywania środków finansowych przeznaczonych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez samorząd . Zwrócił uwagę na dodatkową kwotę w SO tytułem zwiększonych wag dla dzieci niepełnosprawnych oraz klas I.

Uwagi i wnioski uczestników debaty min.: poradnie nie są doinwestowane i dofinansowane, brak narzędzi do badania niepełnosprawności, brak doradców zawodowych mimo olbrzymich nakładów finansowych pochodzenia zagranicznego ; brak odpowiedniego wyposażenia gabinetów doradców zawodowych, należy zwiększyć wymiar godzin zatrudnianym specjalistom ,aby zaspokoić potrzeby szkoły; brak doskonalenia zawodowego i wsparcia nauczycieli specjalistów; należy określić standardy tj. liczbę uczniów przypadających na jednego nauczyciela specjalistę, pojawiające się zjawisko zatrudniania psychologów niezgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi , tendencje wzrostu zatrudniania psychologów nie przekłada się na rosnącą liczbę uczniów potrzebujących wspomagania, osobami potrzebującymi wsparcia ze strony specjalistów są również rodziny, należy ujednolicić pensum dydaktyczne specjalistów w zapisach KN; należy stworzyć większe szanse dzieciom i młodzieży z dysfunkcjami do kształcenia w szkołach masowych / ze względów społecznych / , brak monitorowania przez jst liczby godzin otrzymanej pomocy specjalistycznej wynikającej z podniesienia pensum dydaktycznego, należy zablokować praktyki zwalniania nauczycieli świetlic w zamian za realizowanie godzin karcianych w świetlicy przez n-li przedmiotowców, doradcy zawodowi winni być zatrudniani w szkołach , a w poradniach psychologiczno-pedagogicznych specjaliści do wykonywania specjalnych zadań związanych z niwelowaniem zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży /min. ukierunkowanie pracy nauczycieli oraz merytoryczne wsparcie w indywidualnej pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przeciwstawiać się zjawiskom wyzyskiwania pracy nauczycieli w szkołach niepublicznych / wyższe pensum dydaktyczne, obniżone wynagrodzenie, /, brak zainteresowania ze strony samorządów problemami szkoły i nauczycieli, zaprzestać stosowanym praktykom realizacji bezpłatnych zastępstw w ramach 40 h pracy / nauczycieli przedmiotowców i specjalistów /. Uczestnicy debaty zobowiązali się do przesłania na adres ZG ZNP uwag i wniosków dotyczących warunków pracy i płacy specjalistów.

 
INFORMACJA NR 99 z dnia 9 marca 2015r.

znp9 marca 2015r odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium ZG ZNP bez udziału ministra edukacji. Termin został uzgodniony z resortem edukacji 6 marca br. W opinii  członków Prezydium ZG ZNP  doszło do jednostronnego zerwania rozmów z nauczycielami . Zachowanie ministra edukacji nie prowadzi dialogu społecznego , a wręcz  prowokuje do wyjścia nauczycieli na ulicę . ZNP domaga się spotkania z premier Ewą Kopacz.

Związek wystąpił do premier Ewy Kopacz z wnioskiem o spotkanie „w celu omówienia bieżącej sytuacji w oświacie i problemów środowiska nauczycielskiego”.

Związek żąda od minister przeanalizowania działań resortu edukacji dotyczących realizowania polityki rządu w zakresie nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem działań Gminy Iwanowice.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 44
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Imieniny

Dziś: Emanuela Larysy Teodora Jutro : Lidii Ernesta

Ile osób jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości