Strona główna
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

3DZoomMenu

 
INFORMACJA NR 69 / listopad / 2014

Pismo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych osób pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne – proszę o jego odczytanie.

Więcej…
 
INFORMACJA NR 68 / listopad / 2014

Proszę o zapoznanie się tabelą o wysokości subwencji wstępnej na 2015 r.

Więcej…
 
INFORMACJA NR 67 / listopad / 2014

menDo Ministerstwa Edukacji Narodowej docierają pytania rodziców dzieci objętych, z uwagi na stan zdrowia, indywidualnym nauczaniem. Zaniepokojeni pytają: Czy ich dzieci mogą brać udział wyłącznie w zajęciach zorganizowanych indywidualnie z nauczycielem, czy mogą też brać udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych dla klasy? Odpowiedzi na te wątpliwości udziela minister edukacji.

Więcej…
 
INFORMACJA NR 66 / listopad / 2014

men25 listopada 2014r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który  zawiera m.in. przepisy wykonujące wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 2013 r. , który stwierdził , że zagadnienia związane z konstytucyjnym prawem do nauki powinny być określone bezpośrednio w ustawie. Natomiast kwestie, które mają być regulowane w rozporządzeniu, wymagają szczegółowych wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego.

Więcej…
 
INFORMACJA NR 65 / listopad / 2014

41obrady

RELACJA z obrad 41 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w dniach 20-22 listopada 2014

 

 

Pierwszy  dzień – 20.11.2014 / czwartek / godz. 14.00 (sprawy proceduralno-organizacyjne wyłącznie z udziałem delegatów) ; godz. 15.30  -  wystąpienie prezesa ZNP; sprawozdanie GKR ZNP; dyskusja nad sprawozdaniami; godz. 17.00  -  wybór prezesa ZNP.   W tajnym głosowaniu delegaci wybrali prezesa ZNP na kolejną kadencję 2014 – 2018  tj. Kolegę Sławomira Broniarza.

W późnych godzinach wieczornych nowo powołany ZG ZNP dokonał wyboru członków Prezydium ZG ZNP. W kadencji 2014-2018 okręg pomorski reprezentować będzie kol. Elżbieta Markowska – prezes okręgu pomorskiego. W tym samym czasie konstytuowała się Główna Komisja Rewizyjna. W składzie Prezydium GKR będzie kol. Roman Ormianin – wiceprezes ZOP ZNP , który równocześnie w kadencji 2014/2018 pełni funkcję wiceprzewodniczącego GKR.

 

Drugi dzień – 21.11 2014r. (piątek) godz. 10.00 - oficjalne otwarcie Zjazdu; wystąpienie prezesa ZNP (podsumowująco-programowe); przemówienia gości oficjalnych; wystąpienia gości zagranicznych; godz. 12.00 - posiedzenie Komisji Uchwał i Wniosków godz. 14.00 - wystąpienie przewodniczącego Komisji Programowej ZG ZNP, dyskusja nad programem działania ZNP w kadencji 2014-2018.

Trzeci dzień - 22.11.2014 r. (sobota) godz. 9.00 - sprawozdanie Komisji Statutowej, dyskusja nad projektem zmian w Statucie; godz. 12.00 - sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przyjęcie uchwał Zjazdu i programu działania na kadencję 2014 -2018; godz. 14.00 - zamknięcie obrad 41. Krajowego Zjazdu. Prowadzącą obrady była m. in. kol. Mirosława Karwowska – przewodnicząca krajowej i okręgowej sekcji PAiO okręgu pomorskiego  , członek ZO ZNP w Rumii.  Przez cały czas trwania  41 Zjazdu pracowały komisje : Uchwał i wniosków, w której zasiadał kol. Franciszek Potulski, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego ;   Statutowa, której członkiem była kol. Alina Molska – prezes Oddziału ZNP w Gdańsku oraz kol. Lucyna Kocel – prezes Oddziału ZNP w Miastku; Skrutacyjna do głosowań jawnych i tajnych – kol. Bogusława Fiał prezes Oddziału ZNP w Skarszewach , kol. Helena Walkusz prezes Oddziału ZNP w Helu ; Mandatowej – kol. Ewa Biernacka  prezes Oddziału ZNP w Gdyni, Programowa – kol. Tomasz Lewicki prezes Oddziału ZNP w Pucku.;

 

Zjazd podjął decyzję o  skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. a) i art. 91b ust. 2 pkt 1-3 ustawy Karta Nauczyciela w zakresie w jakim norma ta dotyczy przedszkoli, szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego - z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

 

Więcej…
 
INFORMACJA NR 64 / listopad / 2014

ZNP interweniuje u Rzecznika Praw Obywatelskich, a RPO w interweniuje w MEN w sprawie asystenta nauczyciela. Zdaniem Związku asystent to pracownik samorządowy i powinny go obejmować rozwiązania dotyczące tej grupy pracowników. Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ma odmienny pogląd w tej kwestii. ZNP zwrócił się do Premier Rządu Ewy Kopacz, a także Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie działań w celu rozwiązania tego problemu. Rzecznik Praw Obywatelskich podjęła interwencję i skierowała pismo do Ministra Edukacji Narodowej.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 33
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Imieniny

Dziś: Delfiny Sylwestra Jutro : Waleriana Wilgiusza

Ile osób jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 214 gości