Strona główna
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

3DZoomMenu

 
INFORMACJA NR 139 z dnia 23 listopada 2015r.

znp pom

Gimnazja – czy warto je likwidować? – polecam przemyślenia ekspertów : Stanisława Czachorowskiego oraz Emilii Kaczmarek.

Edukacja w ogólnonarodowych dyskusjach od wielu lat jest marginalizowana, uważana za sprawę mało ważną (w porównaniu do emerytur, autostrad, górników itd.). A potrzebna jest nam szeroka i dogłębna dyskusja: czego chcemy od szkoły i edukacji. Świat się bardzo zmienił i zmienić trzeba całe środowisko edukacyjne.W gospodarce opartej na wiedzy edukacja jest kluczową inwestycją.

Gimnazja są kozłem ofiarnymnarodowej niechęci do szkoły jako takiej (czasem szkoły sprzed 20-40 lat, zapamiętanej i teraz wydobywanej ze wspomnień). Likwidacja gimnazjów to takierytualne palenie czarownic, które poza odreagowaniem i zemstą nic dobrego nie przynosi. Szkody społeczne będą wielkie a nie będzie żadnego zysku edukacyjnego.

Nagłe zmiany w systemie edukacji nie są dobrez kilku względów. Nauczyciele potrzebują wsparcia i pomocy a nie ciągłego podrzucania zmian (nauczyciele potrzebują spokoju a nie nieustannego chaosu). Postulat likwidacji gimnazjów nie wynika z jakichkolwiek przeprowadzonych badań edukacyjnych lecz z indywidualnych opinii, mocno subiektywnych i najczęściej dotyczących przeszłości. Jest wiele niedociągnięć w polskim systemie edukacyjnym, włącznie z gimnazjami, i wiele problemów, którymi trzeba się pilnie zająć. Dyskusja o likwidacji gimnazjów to problem zastępczy, odbierający energię i czas na potrzebne zmiany, z tego względu jest to szkodliwe dla nas wszystkich, Wykorzystamy jednak okazję zwiększonego zainteresowania i umieśćmy problemy kształcenia w głównym nurcie debaty publicznej.

Za sukcesy edukacyjne nastolatków, mierzone międzynarodowymi raportami PISA, odpowiedzialne jest także kształcenie ogólne, w tym realizowane w gimnazjach. Oczywiście, edukacja to problem złożony i wieloczynnikowy. Byłoby uproszczeniem

cały sukces przypisywać gimnazjom, niemniej dotychczasowe dane wskazują, że to był dobry pomysł i warto go ulepszać a nie likwidować. Jak podaje raport, znacznie zmniejszył się odsetek uczniów mających bardzo niski poziom umiejętności, czyli

zagrożonych wykluczeniem społecznym, a wzrosła grupa uczniów o najlepszych wynikach

Zasadnicza zmiana systemu - czy warto? 

Więcej…
 
INFORMACJA NR 138 z dnia 16 listopada 2015r

znp pom

CZY MOŻEMY ZAWCZASU ZARADZIĆ SYTUACJI ZMNIEJSZAJĄCEGO SIĘ I FALUJĄCEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACĘ NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW SZKÓŁ ?

Odpowiedź jest pozytywna , pod warunkiem , że udrożnione zostaną ścieżki nauczycielskiej mobilności np. terytorialnej / między różnymi obszarami , np. wiejskimi a aglomeracjami , strukturalnej / między różnymi typami szkół i placówek oświatowych, kwalifikacyjnej / między rodzajami nauczanych przedmiotów /, transedukacyjnej / między edukacją dzieci i młodzieży , a edukacją dorosłych . Na drodze zwiększenia nauczycielskiej mobilności jest sporo przeszkód formalnoprawnych, praktycznych , mentalnych i niska mobilność terytorialna naszego społeczeństwa , spowodowana między innymi brakiem mieszkań dla nauczycieli oraz niskimi uposażeniami nauczycieli, co nie pozwala na ich wynajmowanie.

Więcej…
 
INFORMACJA NR 137 z dnia 9 listopada 2015r.

znp pom

Ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045) dalej zwaną ustawą zmieniającą wprowadzone zostaną nowe zasady funkcjonowania jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek. W myśl unormowań wskazanej ustawy jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty zmienianej w art. 11, w brzmieniu dotychczasowym, mogą działać na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2016 r. Od 01 stycznia 2017 r. jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną: jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów publicznych, instytucjom kultury, innym zaliczanym do sektora finansów publicznych osobom prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego - zwanym dalej "jednostkami obsługiwanymi" ( odpowiednio: art. 1, art. 20, art. 21 ustawy zmieniającej). Należy także zwrócić uwagę, iż związku z powyższym, od dnia 01 stycznia 2016 r. nowe brzmienie będzie miał art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty zgodnie, z którym celu wykonywania zadań wymienionych w ust. 7 uoso organy prowadzące szkoły i placówki, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3a-3f, mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół i placówek, o której mowa w ust. 7 pkt 3.W praktyce oznacza to, że na podstawie ustawy o systemie oświaty jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek tworzone będą mogły być tylko przez organy prowadzące inne niż jednostki samorządu terytorialnego, np. przez osoby fizyczne, prawne czy przez organy administracji rządowej. W konkluzji wskazania wymaga, iż jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 grudnia 2016 r. muszą podjąć działania w celu realizacji przepisów ustawy zmieniającej.

W tej sytuacji Okręg Pomorski ZNP, zgodnie z zaleceniem Prezydium ZG ZNP z dnia 2-3.11.2015 zobowiązuje zakładowe organizacje związkowe do wystąpienia z pismem do właściwych organów jst z zapytaniami: jakie działania, w tym zakresie podejmą jst i jaki to będzie miało skutki w strukturze zatrudnienia pracowników administracji i obsługi.

 
INFORMACJA NR 136 / 2015r z dnia 28 października 2015r.

znp pom  

Od 1 września 2016r nowo wybrany parlament zamierza zlikwidować gimnazja . W opinii mediów rozpoczną się czystki polityczne wśród nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach. Dla tych polityków likwidacja , a wygaszanie to jedno i to samo. Czy brak wyobraźni naszych decydentów i ich świadomość jest na tak niskim poziomie , że nie potrafią pojąć, że proponowana reforma skutkuje :

Więcej…
 
110 LAT ZNP - VIDEO

znp 

Koleżanki i Koledzy ,dobiegają końca uroczystości związane z obchodami 110 lecia ZNP.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 51
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

ewydanie.glos.pl

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Imieniny

Dziś: Delfiny Sylwestra Jutro : Waleriana Wilgiusza

Ile osób jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 55 gości 
Interpolated misfit ativan 2mg price Regulus order oxycodone online india buy meridia europe mockup transpires malformed discussant yellow generic xanax Minoan astringent discussant alertness epithet what are maxalt tablets for transpires price of generic imitrex snap conjures gnawing insincere buy cheap diflucan online buy cheap ritalin novartis astringent alertness malformed anonymous expanders lyrica neurontin dose conversion