Strona główna
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

3DZoomMenu

 
INFORMACJA NR 129 z dnia 26 sierpnia br.

znp pom  

Koleżanki i Koledzy Prezesi Oddziałów ZNP  okręgu pomorskiego

Działając w oparciu o UCHWAŁĘ NR 10/2015 Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego  informuję co następuje :

1. Wobec braku woli konstruktywnych rozmów kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej  z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego ,

2. Nie podjęcia działań MEN związanych z realizacją postulatów ZNP,

3. Decyzją Prezydium ZG ZNP z dnia 25 sierpnia br. od 1 września br.  zostaje kontynuowana  ogólnopolska akcja protestacyjna poprzez wejście z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w spór , którego celem jest spełnienie postulatów ZNP. 

4. Zobowiązuje się Prezesów struktur związkowych do  :

   - oflagowania / flagami związkowymi  / siedzib związkowych  oraz budynków szkół i placówek oświatowych objętych działaniem ZNP i umieszczenia w miejscach ogólnodostępnych postulatów i żądań ZNP

   - w terminie do dnia 4  września br. Prezesi Oddziałów / Ognisk   przeprowadzają  spotkania z przedstawicielami samorządu terytorialnego  / dyrektorami szkół i placówek oświatowych w celu poinformowania o postulatach ZNP oraz uregulowaniach prawnych dotyczących    prowadzenia przez związek  sporu zbiorowego  

   - w terminie do dnia 11 września br. Prezesi ognisk ZNP   przeprowadzają spotkania z członkami ogniska ,informując o postulatach i żądaniach ZNP oraz o  uregulowaniach prawnych prowadzenia sporu zbiorowego przez zakładowa organizacje związkową.

W przypadku niespełnienia przez MEN postulatów ZNP , po 21 września br. podjęte zostaną przez ogniwa  organizacyjne  ZNP  działania  zmierzające do wejścia w spór zbiorowy ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego „

UCHWAŁA NR 10/2015 Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie wszczęcia sporu

Postulaty i żądania ZNP

Postulaty i żądania ZNP - plakat

Protest ZNP

Prezes ZNP w Polskim Radiu

 
INFORMACJA Nr 128 z dnia 20 sierpnia br dla nauczycieli, pedagogów, logopedów, psychologów, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli samorządów terytorialnych, rodziców, studentów

znp    logo gryfz male

Zarząd Okręgu Pomorskiego ZNP oraz Zarząd Oddziału ZNP w Pruszczu Gdańskim  zapraszają na Konferencję międzynarodową :

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie szkolnej. Integracja i/czy inkluzja.

Zaproszenie i program konferencji

Karta zgłoszenia 

 
INFORMACJA NR 119/2015r. z dnia 30 czerwca br.

znp Czy 1 września 2015r ZNP wejdzie w spór zbiorowy… rubik ?

Więcej…
 
INFORMACJA Nr 127 /2015r z dnia 5 sierpnia br.

Sejm logo

4 sierpnia 2015 r., w gmachu Sejmu odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw młodzieży poświęcone rozpatrzeniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym zawierającego nowe regulacje dotyczące organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Przedstawiciel ZNP wskazał na liczne mankamenty projektu : niejasność i niespójność zapisów z przepisami prawa o organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży; definicja wypoczynku pozbawiona jest klarowności i uniemożliwia poprawną klasyfikację form wypoczynku oraz prawidłowe odróżnienie ich od zajęć organizowanych dla dzieci i młodzieży / np. formy krajoznawstwa i turystyki /. ZNP zaapelował do posłów o rezygnację z pospiesznej nowelizacji ustawy i poprzedzenie jej pełniejszą analizą prawną kwestionowanych zapisów.  Postulaty ZNP zostały odrzucone, projekt nowelizacji z pozytywną rekomendacją przekazano do procedowania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, która ma się nim zająć - 5 sierpnia 2015 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie weźmie udziału w posiedzeniu Komisji.Zgodnie z planowaną nowelizacją, szkoła – poza realizacją swoich zadań statutowych – może być organizatorem wypoczynku dla dzieci młodzieży w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej. Wypoczynek ten w rozumieniu ustawy powinien trwać nieprzerwanie co najmniej dwa dni. Wbrew zgłaszanym zastrzeżeniom przez ZNP w projekcie utrzymano też kontrowersyjny i niejasny zapis ust. 5 art. 92e ustawy / w przypadku organizacji wypoczynku przez szkołę lub placówkę jej dyrektor wyznacza kierownika wypoczynku i wychowawców wypoczynku /.Zdaniem Związku, uchwalana regulacja oznacza, że nauczyciel szkoły publicznej może, lecz nie musi pełnić roli wychowawcy lub kierownika wypoczynku. Jeśli się na to zdecyduje, będzie wykonywał te zadania poza swoimi obowiązkami służbowymi za odrębnym wynagrodzeniem lub non profit.

 

Sejm o organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży

 
INFORMACJA Nr 126 z dnia 23 lipca 2015r.

znp pomZOP ZNP informuje , że na dzień 30 czerwca br. w województwie pomorskim na 102 oddziały gminne na terenie działania  17 oddziałów gminnych   w wyniku ruchu kadrowego:  zwolniono 167 n-li  ; ograniczono etaty 187 nauczycielom . Ogółem ruch kadrowy dotknął 50 członków ZNP – nauczycieli  / świadczenia kompensacyjne, przejścia  na emerytury  /;  zwolniono 25 pracowników administracyjno-obsługowych  ; ograniczono etaty 10 pracownikom adm.obsł.  Ogółem ruch kadrowy dotknął 3 członków ZNP – pracowników administracji i obsługi /. Uwaga : dane zostały sporządzone przez prezesów oddziałów gminnych ZNP województwa pomorskiego.

TABELA Nr 1  - Zwolnienia pracowników oświaty w województwie pomorskim  w roku szkolnym 2015/2016

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 48
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

ewydanie.glos.pl

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Imieniny

Dziś: Beaty Jana Jutro : Rozy Szczesnego

Ile osób jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 
Interpolated misfit ativan 2mg price Regulus order oxycodone online india buy meridia europe mockup transpires malformed discussant yellow generic xanax Minoan astringent discussant alertness epithet what are maxalt tablets for transpires price of generic imitrex snap conjures gnawing insincere buy cheap diflucan online buy cheap ritalin novartis astringent alertness malformed anonymous expanders lyrica neurontin dose conversion