Strona główna
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

3DZoomMenu

 
Życzenia świąteczne

zyczenia ZOP ZNP 2

 
Get Adobe Flash player
 
NFORMACJA NR 70 / grudzień / 2014

znpOd kilku dni media zajmują się sprawami związanymi z pracą nauczycieli w przerwie świątecznej w szkołach i placówkach oświatowych. I najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, ze największy harmider wokół tej sprawy wywołują Ci, którzy z pracą w szkole nie mają nic lub niewiele wspólnego lub Ci, którzy już zapomnieli o tym jak pracowała i pracuje szkoła, bo dawno z niej wyszli. Wydarzenia te pozostawiam bez komentarza.

W odpowiedzi na liczne interwencje ZOP ZNP INFORMUJE :

Przerwa świąteczna jest wolna od zajęć dydaktycznych , ale w przypadku zgłoszenia przez rodzica woli i chęci posłania dziecka do szkoły / również świetlicy / dyrektor szkoły może zapewnić opiekę organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

 

- Skan pisma Ministra Edukacji do Marszałka Senatu

 

Mogą to być  m.in. zajęcia sportowe , zajęcia biblioteczne,  zajęcia muzyczno-ruchowe, plastyczne, wewnątrzszkolne  konkursy przedmiotowe itp. Tak więc organizacja pracy nauczyciela w dniach wolnych od zajęć  w czasie przerwy świątecznej może dotyczyć wszystkich nauczycieli, nie tylko nauczycieli zatrudnionych w świetlicy , ale również nauczycieli przedmiotowców, którzy posiadają uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia zajęć świetlicowych.  Dlatego też  praktyką stało się organizowanie tzw. dyżurów nauczycielskich  w ramach których odbywają się zajęcia typu tzw. indywidualnej  animacji czasu wolnego wg. indywidualnej koncepcji n-la . Z informacji jakie posiadam dyżury organizowane są m.in.  poprzez całodzienne dyżury kilku nauczycieli , lub dyżury 2-3 godzinne kilkunastu nauczycieli w zależności od potrzeb zgłoszonych przez rodziców / ilości obecnych dzieci w przerwie świątecznej   . W przypadku pierwszym całodzienny dyżur nauczyciela zwalnia go od pozostałych dyżurów w innych przerwach świątecznych np. wiosennych .

Mam nadzieję , że zakładowa organizacja  związkowa funkcjonująca w szkole / ognisko / dopilnuje, by w tym przypadku nie zaistniało zjawisko nierównego traktowania nauczycieli / pełna aprobata i zgoda nauczycieli na taki podział dyżurów /. W przypadku braku zgodności , co do podziału godzin przypadających na nauczyciela pełniącego dyżur ,  dyrektor może wydać wewnętrzne zarządzenie  wskazujące  danego nauczyciela do pracy w przerwie świątecznej w ramach innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły / 40 h tydzień pracy nauczyciela / .

 

Jednocześnie przypominam, że Minister Edukacji Narodowej i Sportu :

  1. Rozporządzeniem z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Dz.U.Nr 46, poz. 432, z późn. zm. ustanowiła zimową przerwę świąteczną od 22 do 31 grudnia / § 3 ust. 1 pkt w/w rozporządzenia /

 

- Rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego

  1. Rozporządzeniem z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245) ustanowiła kolejne prawo dyrektorowi szkoły umożliwiająindywidualne określenie liczby dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych – wychowawczych w danym roku szkolnym , po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki w wymiarze dla :
    - szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego do 6 dni,
    - gimnazjów do 8 dni,
    - liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających – do 10 dni.

- Rozporządzenie z dnia 5 października 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

Jak wynika z ustaleń ZOP ZNP w województwie pomorskim w roku szkolnym 2014/2015 w szkołach dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są : 2 i 5 stycznia 2015r.  
Zgodnie z § 6a ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia w dniach, o których mowa w § 5 ust. 1, dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

- Kalendarz organizacji roku szkolnego 2014/2015

 
INFORMACJA NR 69 / listopad / 2014

zus logoPismo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych osób pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne – proszę o jego odczytanie.

 
INFORMACJA NR 68 / listopad / 2014

menProszę o zapoznanie się tabelą o wysokości subwencji wstępnej na 2015 r.

-> Proponowany algorytm podzialu w stosunku do obecnego

Więcej…
 
INFORMACJA NR 67 / listopad / 2014

menDo Ministerstwa Edukacji Narodowej docierają pytania rodziców dzieci objętych, z uwagi na stan zdrowia, indywidualnym nauczaniem. Zaniepokojeni pytają: Czy ich dzieci mogą brać udział wyłącznie w zajęciach zorganizowanych indywidualnie z nauczycielem, czy mogą też brać udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych dla klasy? Odpowiedzi na te wątpliwości udziela minister edukacji.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 33
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Imieniny

Dziś: Zenona Honoraty Jutro : Wiktorii Slawomiry

Ile osób jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 85 gości