Strona główna
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

3DZoomMenu

 
INFORMACJA Nr 118 z dnia 19 maja 2015r.

Koleżanki i Koledzy,
19 maja 2015r. odbyła się pikieta ZNP w trakcie trwania obrad rządu. Pikietowaliśmy przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Przyjechaliśmy do Warszawy przede wszystkim z woj. mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, lubelskiego, małopolskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Domagaliśmy  się między innymi poszanowania zawodu nauczyciela, zwiększenia nakładów na edukację, podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, zahamowania likwidacji szkół przez samorządy oraz rozpoczęcia rzeczywistego dialogu społecznego. Nasza obecność przed KPRM była wyrazem sprzeciwu nie tylko wobec polityki edukacyjnej prowadzonej przez ministra edukacji , ale także lekceważeniu środowiska nauczycielskiego i naszych postulatów. W czasie pikiety przypominaliśmy między innymi postulaty złożone na ręce premier 18 kwietnia. Przedstawicieli manifestacji m.in.  Sławomira Broniarza prezesa ZNP, wiceprezesa ZG ZNP Krzysztofa Baszczyńskiego - przyjął w Kancelarii Premiera wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki, który  odebrał od ZNP petycję do premiera rządu. Prezes  Związku Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział , że Związek konsekwentnie będzie przypominał o swoich postulatach , aż do podjęcia rozmów na ich temat.

Dziękujemy uczestnikom okręgu pomorskiego ZNP za udział w pikiecie.

 
INFORMACJA Nr 117 z dnia 13 maja 2015r.

bronPIKIETA ZNP W CZASIE OBRAD RZĄDU RP

19 maja o godz. 11.00 spotkamy się przed Kancelarią Premiera. Będą, jak poprzednio, balony z hasłem „Joanna robi nas w balona". Jeśli będzie taka konieczność, będziemy się przypominać rządowi nawet co miesiąc. Lekceważeni nauczyciele wracają na ulice Warszawy! Taki jest efekt braku reakcji ministerstwa edukacji na postulaty ZNP.

Wzywamy MEN do podjęcia rzeczywistego dialogu ze Związkiem w sprawach dotyczących: zwiększenia nakładów na edukację, poszanowania zawodu nauczyciela, podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, zahamowania likwidacji szkół i placówek oświatowych, zaprzestania łamania prawa przez samorządy, wzmocnienia roli nadzoru pedagogicznego.

Nie akceptujemy prowadzenia dialogu społecznego przed kamerami. Jesteśmy poważnym partnerem społecznym i takiego traktowania oczekujemy od „pierwszego nauczyciela.

To właśnie brak woli prowadzenia negocjacji ze strony minister edukacji oraz lekceważenie środowiska oświatowego i jego problemów sprawia, że nauczyciele z całej Polski po raz kolejny wyjdą na ulice Warszawy.

Minister edukacji stała się poważnym problemem edukacji.

 
INFORMACJA Nr 116 kwiecień - maj 2015r.

NEWS !

14 maja br. w Sejmie RP odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 2114 i 2114-A). Połączone sejmowe komisje odrzucają poselski projekt przywracający stosowanie przepisów Karty Nauczyciela wobec pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Poselski projekt (PiS) przewiduje przywrócenie statusu nauczycieli wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym zatrudnionym przed dniem 1 stycznia 2004 r. w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjnych. Projektowane rozwiązania zakładają, że do tych osób zastosowanie będą mieć przepisy ustawy Karta Nauczyciela.

Niestety, głosami posłów PO i PSL (40 do 25) projekt został odrzucony.

11 maja 2015r. Konferencja prasowa ZNP o sytuacji pracowników akademickich, kontraktach terminowych oraz pogarszających się warunkach pracy na uczelniach.

12 maja 2015r. Pracowniczy pedagogiczni ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych tak jak pracownicy zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym utracą swoje dotychczasowe prawa pracownicze.

W sejmie trwają prace nad wyłączeniem z pragmatyki zawodowej nauczycieli pracowników pedagogicznych zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.
29 kwietnia 2015r. Program „ TAK czy NIE „ . Tym razem rozprawka na temat Karty Nauczyciela. „ Ręce opadają „ jak słucha się argumentów polityków - senatora RP udawadniających szkodliwe działanie KN . I oto kolejna refleksja Ci co niewiele wiedzą o pracy nauczyciela i nie znają przepisów prawa KN uważają się za najlepszych ekspertów i największe autorytety w sprawach edukacji.

 
INFORMACJA Nr 115 z dnia 22 kwietnia 2015r.

znplogo men22 kwietnia br.z inicjatywy ZNP odbyło się spotkanie w MEN w związku z zaplanowaną przez Ministra Edukacji Narodowej na 1 września 2015 r. zmianą w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego wprowadzającej dodatkowy obszar kształcenia w zakresie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

ZNP ponowił postulat dotyczący przywrócenia realizacji zapisu ustawowego o obligatoryjnym zapewnieniu w organach prowadzących środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

MEN pozytywnie odniosło się do wniosku ZNP o potrzebie zwiększenia środków na doskonalenie nauczycieli i zobowiązało się do : skierowania pisma do samorządów w sprawie takiej organizacji zajęć językowych, która pozwoli optymalnie wykorzystać zatrudnioną obecnie w przedszkolach kadrę pedagogiczną. Ponadto Resort zaapeluje do organów prowadzących o uznanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli za priorytet w podziale środków finansowych przeznaczonych na doskonalenie.

 
INFORMACJA Nr 114


znp pomRok 2015 jest rokiem obchodów 110 rocznicy powstania ZNP. Z tej okazji Zarząd Okręgu Pomorskiego ZNP przygotował KALENDARZ IMPREZ towarzyszący temu historycznemu wydarzeniu. Chcielibyśmy zapisać kolejne karty historii … m.in.: integrując środowisko pracowników oświaty w formach aktywności rekreacyjno-sportowej. Zapraszamy wszystkich członków ZNP okręgu pomorskiego na :

I POMORSKI ZLOT ZNP PRACOWNIKÓW OŚWIATY 30 maja Centralny Ośrodek Młodzieżowy w GARCZYNIE

plakat graczyn

 

Plakat do druku : Plakat Garczyn 

Załącznik nr 1: ZAPROSZENIE

Załącznik nr 2: PROGRAM ZLOTU

Załącznik nr 3: INFORMACJA Turystyczny Rajd Motocyklowy

Załącznik nr 4: MAPKA dojazdu do Garczyna

Serdecznie zapraszamy !!!!sloneczko

 

XIV POMORSKI ZLOT SENIORÓW ZNP9 czerwca 2015r. Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych w LĘBORKU

Załącznik nr 1: ZAPROSZENIE

Załącznik nr 2: PROGRAM ZLOTU

Załącznik nr 3: PRZEWODNIK po okolicach powiatu lęborskiego i Lęborku

Serdecznie zapraszamy !!!!sloneczko

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 46
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Imieniny

Dziś: Augustyna Juliana Jutro : Jaromira Justa

Ile osób jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 263 gości